» 10+10

10+10

Cyklus výstav X + X má vytvořit jakési povědomí tradice a sepjetí galerie, která svým programem nerespektuje hranice regionu, s místem. Dnešní trend regionálních témat na světových přehlídkách umění je zde obrácen naruby. Má na chvíli místu vrátit zpět to, co z něj vzešlo, alespoň v mém chápání. Tato romantická představa, že umělec vzchází ze svého kraje a je jím modelován, mě nakonec přišla natolik zapomenutá a přežívající zároveň, že stojí za povšimnutí. Předpoklad, že Jan Freiberg, Tomáš Hrůza, Tereza Kabůrková, Petr Krátký, Lukáš Kubec, Tomáš Moravec, Michal Pěchouček, Dušan Skala, Jiří Skála nebo Tomáš Svoboda budou poctěni titulem výtvarník Plzeňského kraje je vtipný a z dramatu regionálního mapování vychází i koncept letošní plzeňské desítky. Vybudovat na tomto půdorysu výstavu je šalamounský úkol, který jsem vlastně nijak neřešila. Pokusila jsem se rovnou o úsměvný komentář celé situace a dala důraz například na fyzickou přítomnost autora v galerii (Jiří Skála: Objemy každého člena mé rodiny; Tomáš Hrůza: Turista; Tomáš Moravec: Situace, z cyklu Implementy; Michal Pěchouček, Vertical Screen), na místní reálie a krajinnou determinaci (Jiří Skála: Dva druhy věcí, fotografie Lukáše Kubce, Terezy Kabůrkové, Tomáše Hrůzy, Dušana Skaly), vyhraněnou představu určitého prostředí obecně (Petr Krátký: Kompozit; Tomáš Svoboda: Kantýna; Michal Pěchouček: Škola v přírodě) nebo poukázala na to, že narodit se v Plzni ještě nic neznamená, že to může být jen zasunutá historka v něčím životopise (Tomáš Svoboda). I přes lehce ironické zpracování tématu se nakonec dá dospět k tomu, že když má někdo v kraji chatu a jiný tátu, je to nepopiratelná kvalita. Proto mě tento kuriózní koncept zaujal a děkuji všem zúčastněným, že se nebáli a šli do toho se mnou.

Na závěr uvádím výčet vazeb jednotlivých umělců ke kraji: Jan Freiberg (zabývá se fotografií, fotograf a kurátor Galerie Klatovy/Klenová, rodák ze Strakonic, kde žijí jeho rodiče), Tomáš Hrůza (zabývá se fotografií, rodák z Klatov, kde žijí jeho rodiče), Tereza Kabůrková (zabývá se fotografií, díky partnerskému vztahu s Janem Freibergem často pobývá a tvoří na Týnci a Klenové), Petr Krátký (student VŠUP Ateliéru Jiřího Davida, rodák z Klatov, kde žijí jeho rodiče a střídavě i on), Lukáš Kubec (zabývá se fotografií a kávou, žije a fotí v okolí Chudenic, provozuje Café Jednorožec), Tomáš Moravec (student Ústavu umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni, matka pochází z Klatov a okolí), Michal Pěchouček (zabývá se filmem, fotografií a malbou, učí na UUD ZČU v Plzni, jeho otec žije v Přešticích a je častým návštěvníkem Galerie Klatovy/Klenová), Dušan Skala (zabývá se filmem a fotografií, žije v Zahrádce u Nepomuka, kde dokumentárně zpracovává paměť a přítomnost vesnice), Jiří Skála (konceptuální umělec, rodák z Čínova, kde žijí jeho rodiče a sestra) a Tomáš Svoboda (konceptuální umělec, narozen v Plzni).

Edith Jeřábková, kurátorka výstavy

10+10, Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce, 28. 9. – 2. 11. 08