» Petr Krátký, Jan Zdvořák, galerie Trafo, Praha 2008

Petr Krátký, Jan Zdvořák, galerie Trafo, Praha 2008

Tvorbu vystavenou na výstavě dvou studentů Vysoké školy Umělecko-průmyslové Petra Krátkého a Jana Zdvořáka v prostorách Trafo galerie lze chápat mimo jiné především jako jakýsi ?pokus o obraz?. Pozice obrazu jako exkluzivního výtvarného média je především u mladé nastupující umělecké generace pořád velkým otazníkem a na této výstavě můžeme sledovat pokusy dvou jejích příslušníků o práci s tímto médiem a to ve spojení s dalšími výraznými současnými tématy – v případě Petra Krátkého s konceptuální tradicí, v případě Jana Zdvořáka pak s problematikou písma jako výtvarného artefaktu.

Práce Petra Krátkého nás nechávají na pochybách zda stojíme před klasickými ?plnohodnotnými obrazy? či jen konceptuálním využitím tohoto média ? jejich forma i výtvarné řešení touto křehkou hranicí neustále pronikají. I když je zde přítomná určitá konceptuální ?chladnost? nemůžeme nevnímat i jejich kultivované výtvarné řešení. Podobně tomu je i s jejich ?obsahem? který se dotýká základní problematiky reprezentace reality malbou z netradičního úhlu pohledu, či naopak autonomie malby se týkajícího barevného řešení.

Jan Zdvořák ve svých ?pokusech o obraz? řeší v souvislosti se současným všudypřítomným umělým i neumělým využíváním písma jako výrazu osobní i kolektivní identity problematiku písemného projevu, jeho výtvarného zhmotnění a oddělení od významu. Jeho realizace přitom mohou přerůst i do třetího rozměru. Dostává se zde do kontaktu se staršími lettristickými tendencemi moderní malby a nabízí zajímavé srovnání.

Viktor Čech

Petr Krátký, Jan Zdvořák, galerie Trafo, Praha, 21.2.- 14.3.2008