» Art&Pond 2007

Art&Pond 2007


Zlatá rybka

Projekt Vypuštění zlaté rybky do Kocmouchu je gestem, u kterého záměrně nelze do stopovat jeho pravost. Nevíme zdali tak autor učinil či nikoliv. Dotýká se tak otázky uvěření, autenticity a ryzosti, jak uměleckému dílu samotnému, tak jeho významu. Téma rybníka a použití zlaté rybky jako metafory se logicky nabízelo. Je široce srozumitelné a nenásilnou formou vlastních i nabízejících se konotací nastiňuje autorův postoj, formující se vytvořeným kontextem.

Art&Pond 2007, rybník Kocmouch (mezi Klenovou a Týncem u Klatov), 05.08- 30.09.2007