» Best of better

Best of better

Best of better je projektem koncipovaným přímo pro prostor Galerie 207. Jeho ústřední úloha je zjistit do jaké míry je možno chápat význam obrazu v závislosti na prostředí se kterým koresponduje. Nejedná se o obrazy instalované v galerijním prostoru, ale o prostor komplexně, ve kterém je možno s obrazy manipulovat a tím měnit vizuální pole beze změny původního významu. Obrazy fungující jako prostorové instrumenty, lze v tomto kontextu s nadsázkou nazvat jakousi formou vizuální hádanky.

Název Best of beter je odvozen od materiálu, ze kterého vycházím. Jedná se o knihu Abeceda dobrého bydlení, SNTL, r.v. 1970, která je plná rad a návodů na to, jak si variovat interiér bytu. Pomyslná svoboda v možnosti volby, je ale sama popírána omezeným spektrem postupů. Ze svébytných ilustrací v knize je převzata také vizualita, převedená podle kót, z náčrtu v půdoryse do skutečné velikosti. Prostor galerie je shodou okolností identický (velikostí) s pokoji panelových domů (4×3m tedy 12m2).

Galerie 207, VŠUP Praha, 9.2.2009